วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

VCD คาราโอเกะ เรื่อง มัทนะพาธา

จัดทำโดย อาจารย์ วาสิฏฐี เลิศวิชัยยุทธ์
ครู คศ.2 ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ