วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

VCD คาราโอเกะ เรื่อง มัทนะพาธา

จัดทำโดย อาจารย์ วาสิฏฐี เลิศวิชัยยุทธ์
ครู คศ.2 ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1 ความคิดเห็น:

  1. ได้พบกับสื่อวีดิทัศน์ที่ Youtube ของอาจารย์แล้ว น่าสนใจมากครับ ผมเลยคัดลอกลิงก์ฝังเข้าไว้ที่บล็อกเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่สร้างสื่อดี ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แห่งสาธารณะ โดยเชื่อมโยงมาไว้ที่ http://krupiyarerk.wordpress.com/ ครับ

    ตอบลบ